Ångest, dåligt minne, ont i ryggen, huvudvärk, dåligt tålamod - symptomen är många på strees. Hur stressad är du? Gör ett test om stress! Du kan få hypertoni (högt blodtryck) om du lider av stress, det är inte direkt ovanligt i vår perfektionistiska värld att folk drabbas av hypertoni. Många vet inte ens om det! Det visar sig ofta slumpmässigt vid en rutinundersökning hos läkare eller om du går på sjukgymnastik. Stress kan visserligen vara positivt men bara om du är stressad ibland. Kronisk stress leder så småningom till utbrändhet, stroke eller annat.  Läs mer om stress och utbrändhet!

Currently rated 3.7 by 3 people

  • Currently 3,666667/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
 

Add comment


 

  Country flag

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

den 27 maj 2018 21:31